Nabídka služeb

Odpady

 • svoz odpadu pro město a organizace, obce, soukromníky
 • přistavení odpadových nádob
 • pronájem 1,5 - 9 m3 
 • likvidace černých skládek
 • vývoz odpadkových košů, pet láhví, tetrapaků, nádob na tříděný odpad

Doprava

 • přeprava sypkých a kusových materiálů
 • vývoz odpadu
 • čištění komunikací a chodníků (strojové zametání)
 • zimní údržba komunikací a chodníků ve správě města a dle písemných objednávek soukromých osob
 • práce s plošinou
 • práce s nakladači - Locust, Man s hydraulickou rukou
 • prodej a dovoz písku, drtí dle nabídky kamenolomu
 • vývoz septiků, čištění kanalizací

Zeleň

 • sečení travnatých ploch (parčíky, hřiště, břehy Jizery, sídliště)
 • kácení a prořezy stromů a keřů
 • práce štěpkovačem
 • údržba květin a zeleně ve městě 
 • sběr trávy, listí
 • údržba mobilní zeleně

Údržba

 • údržba místních komunikací - pokládka asfaltového povrchu, řezání asfaltu, válcování terénu
 • zemní a výkopové práce
 • truhlářské práce - výroba a oprava laviček, stánků
 • údržba dětských hřišť
 • čištění a provoz kašen
 • údržba městských komunikací
 • údržba městského mobiliáře
 • opravy a úpravy kanalizačních vpustí, dešťové kanalizace, překopů, příkopových žlabů, propustků
 • zajištění dopravního značení
 • údržba, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
 • světelná vánoční výzdoba

Výstavba

 • výkopové práce - kanalizace, vodovody, šachty
 • pokládání zámkové dlažby
 • demoliční práce
Web a IT infrastruktura: www.tfnet.cz
© 2013 Technické služby města Železný Brod s.r.o.